Hotline: 84-(0)-919 090 302 - Email: info@solenoidvalve.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn
Dòng van điện từ SLF thuộc loại van 2 ngõ thường đóng. Là dòng sản phẩm ứng dụng đặc biệt cho các loại axit và bazơ (kiềm) mạnh. Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
Phản hồi