Van điện từ nhựa SLC, ZC
Van điện từ âm nước SLDF – IP68