Van điện từ ZCT1AH02V5D06

858,000

“Kích thước: ren trong 1/2″”
Đường kính trong: 6 mm”