Van điện từ SLP2DF02N1H35

3,029,000

Kích thước: ren trong 1 1/4″
Chất liệu thân van: Đồng