Chọn van an toàn và kích thước phù hợp?

Van điện từ an toàn và van giảm áp là rất quan trọng. Điều này có nghĩa là an toàn cho nhà máy và thiết bị cũng như sự an toàn cho nhân viên nhà máy và môi trường xung quanh.

Van điện từ an toàn và van giảm áp bảo vệ tàu, hệ thống đường ống và thiết bị khỏi bị quá tải, nếu không được kiểm soát, có thể không chỉ làm hỏng hệ thống mà còn có thể gây nổ. Bởi vì các van đóng một vai trò hết sức quan trọng , tuyệt đối cần thiết và được sử dụng mọi lúc.

Kích cỡ và kiểu kết nối : Kích cỡ van phải tương ứng với kích cỡ ống vào và ống xả. Tiêu chuẩn quốc tế quy định rằng cả đường ống vào và đường ống xả vào van phải ít nhất cũng lớn như lối vào / đầu xả trên van của chính nó.

Các loại kết nối cũng rất quan trọng. VD: Kết nối mặt bích? Tất cả các yếu tố này giúp             xác định van nào để sử dụng

Đặt áp lực (PSIG) : Áp suất thiết lập, được đo bằng puond trên mỗi inch vuông (PSIG), là áp suất tại đó mở van an toàn hoặc áp suất. Áp suất đặt van không được vượt quá áp suất làm việc tối đa (MAWP) của nồi hơi hoặc các loại tàu khác. Điều này có nghĩa là Van phải mở ở hoặc dưới MAWP của thiết bị. Ngược lại, MAWP của thiết bị nên có ít nhất10% lớn hơn áp suất hoạt động dự kiến cao nhất trong các tình huống thông thường.

Nhiệt độ : Nhiệt độ ảnh hưởng đến thể tích và độ nhớt của khí hoặc chất lỏng chảy qua hệ thống. Nhiệt độ cũng giúp định vật lý tưởng cho việc xây dựng van. VD: Van thép có thể xử lya nhiệt độ hoạt động cao hơn và làm bằng đồng hoặc sắt. Cả nhiệt độ vận hành và nhiệt độ giảm đều phải được tính đến.

Áp suất quay trở lại : Áp suất quay trở lại có thể là không đổi hoặc thay đổi, là áp suất ở phía đầu ra của van giảm áp do áp suất trong hệ thống xả . Nó có thể ảnh hưởng đến áp suất thiết lập.

Điều kiện để van hoạt động tốt:

Cài đặt áp suất: BS EN ISO ” Áp suất mà van đang mở, nghĩa là đang ở trạng thái cân bằng”. Trong thực tế, không thể tìm thấy ” khi van đang mở”, Chỉ khi van đóng hoặc chỉ mở. ASME state ‘ Áp lực bắt đầu mở van. Trong thực tế, vị trí này dễ thiết lập hơn vị trí cân bằng BS EN, tức là” sắp mở”.

Áp lực quá cao: Áp lực tăng lên áp lực đặt, thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm.

Sự tích lũy: Áp lực tăng lên trên áp suất làm việc tối đa của hệ thống trong quá trình xả qua van an toàn , thể hiện dưới dạng phần trăm của áp suất.

sự tích lũy: Áp suất tăng lên trên áp suất làm việc tối đa của hệ thống trong quá trình xả qua van an toàn, thể hiện dưới dạng phần trăm của áp suất.

Sự khác biệt giữa áp suất thiết lập thực tế và áp suất reseating thực tế, thể hiện dưới dạng phần trăm của áp suất.