Bằng chứng nhận quốc tế Sanlixin NSF

Bằng chứng nhận này của NSF chính là sự đảm bảo cho bạn rằng những sản phẩm của công ty đã và đang được kiểm chứng bởi một trong những tổ chức chứng nhận độc lập uy tín nhất đang hoạt động hiện nay. Nó được đánh giá bởi những khách hàng, nhà sản xuất, đại lý bán lẻ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Bằng chứng nhận của NSF đối với sản phẩm đồng nghĩa với việc sản phẩm của công ty tuân thủ, đảm bảo được tất cả những yêu cầu tiêu chuẩn. NSF tiến hành kiểm tra định kỳ không báo trước và kiểm định các sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm vẫn luôn tuân thủ những yêu cầu tiêu chuẩn.

 

Bằng chứng nhận còn cung cấp:

  • Hiểu biết rằng những lời bình luận góp ý đã được xem xét, tiếp thu.
  • Bằng chứng rằng nhãn hiệu sản phẩm và các quyền lợi được đánh giá một cách khách quan bởi bên thứ ba đáng tin cậy.
  • Một cách thức để tạo khác biệt sản phẩm so với đối thủ và nâng cao lợi thế trong thị trường.
  • Sự hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên gia về sức khỏe cộng đồng và vận hành an toàn tại hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới.

NSF/ANSI 61 –  Đảm bảo sức khoẻ

Sản phẩm được chứng nhận bởi NSF/ANSI 372 và phù hợp với những yêu cầu về hệ thống ống dẫn không chứa chì, tương tự như trong những đạo luật của các tiểu bang California, Vermont, Maryland và Louisiana và đạo luật nước uống an toàn của Mỹ.